Top Ad unit 728 × 90

Regulamin Strony

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie SynergyClub.pl zwanej dalej w skrócie Stroną.
 2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Osobą oferującą treści na Stronie jest: Mateusz Paś – Niezależny Dystrybutor Synergy WorldWide.
 4. Treści publikowane na stronie internetowej mają charakter informacyjny, związany z działalnością i suplementami diety firmy Synergy. Szanujemy prawa Użytkownika do prywatności, dlatego przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Wszelkie dane podane za pośrednictwem formularzy kontaktowych na Stronie wykorzystywane są wyłącznie do jednorazowego kontaktu z osobą zainteresowaną.

§2 Korzystanie z treści strony

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
 2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.
 4. Użytkownik Strony jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej www.synergyclub.pl zgodnie z jej przeznaczeniem.

§3 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Właściciel Strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 3. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.
 4. Właściciel Strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
 5. Strona zawiera łącza do innych stron internetowych. Łącza te zamieszczamy wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać podczas ich odwiedzania. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Strony są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. N 101 poz. 926, ze zm.) wyłącznie na potrzeby jednorazowego kontaktu z Użytkownikiem. Dane nie są archiwizowane ani przekazywane podmiotom lub osobom trzecim.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy Strony.
 2. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2012r.
Synergy Club - Dystrybutor Synergy WorldWide Polska © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Obsługiwane przez usługę Blogger.